LICHTPROJECTIE - In de nacht.

Het geprojecteerde licht is op de stenen schermen gericht en het licht is af-gemaskerd. De projectie valt hierdoor alleen op de schermen en niet op gras of bomen of struiken rondom het kunstwerk en ook niet op de achtergrond. Hierdoor ontstaat het gefragmenteerde projectiebeeld welke de specifieke ruimtelijke werking heeft die het oeuvre van kunstenaar Femke Schaap kenmerkt. De projectie-elementen zijn dusdanig gepositioneerd, dat de projecties vooral zichtbaar zijn vanuit de verschillende passanten-routes, en staan niet frontaal tegenover de bebouwing. De projectie-elementen zijn in het parkje geplaatst op plaatsen die het kunstwerk voldoende ruimte bieden een eigen context te creëren. De projector geeft gericht licht, in tegenstelling tot een straatlantaarn die alle kanten op straalt. De lichtbron van de projector is dus in tegenstelling tot die van een straatlantaarn alleen zichtbaar precies vanaf de positie van het kunstwerk.

De projecties worden getoond van zonsondergang tot zonsopgang. De filmbeelden bestaan uit vloeiende vertraagde waterbeelden van fonteinen, druppels en golven. Het ritme van de montage van de filmbeelden volgt het verloop van de nacht, en is dusdanig samengesteld uit de grote collectie van voor dit werk speciaal vervaardigd materiaal, dat er geen voorspelbaarheid ontstaat. Vanzelfsprekend worden rustige en vloeiende beelden geprojecteerd in rustige en natuurlijke kleuren.

MATERIAAL

De projectie-stenen zijn gegoten van speciaal-beton, ook wel gietsteen genoemd, dat is samengesteld uit wit zand en is gekleurd met wit pigment van titanium-oxide. De steen heeft hierdoor een helderwitte uitstraling. Titanium-wit is naast een pigment een mineraal dat als katalysator luchtzuiverende eigenschappen toevoegt aan het beton. De toeslag van het beton bestaat uit een korrel van Noors marmer. Dit is een marmerkleurige granietkristal, met een lichte, suikerachtige fonkeling.

Na het gieten zijn verschillende zijden van de stenen op verschillende wijzen afgewerkt, waardoor het ingesloten marmer aan de oppervlakte zichtbaar wordt. De verkregen huid beslaat hierdoor een spectrum aan oppervlaktestructuren die de witte volumes tactiel en aantrekkelijk maken. Het spel van zonlicht en schaduwtinten dat overdag het beeld bepaalt wordt door de gebruikte materiaalaspecten versterkt en aangevuld. Zoals de ‘s nachts geprojecteerde fontein verwijst naar een van de meest klassieke park-ornamenten, verwijst de marmer in de steen naar een van de meest gewaardeerde materialen uit de klassieke beeldhouwkunst. Doordat door de huidbewerkingen het ingesloten marmer zichtbaar is gemaakt, onthult het dagbeeld even als het nachtbeeld een latente onderliggende wekelijkheid.

LIJNTEKENING

Om het geprojecteerde nachtbeeld aan te kondigen is aan de achterzijden van de projectievlakken een lijntekening in de steen geëtst.

De tekening bestaat uit een over de volumes uitgevouwen computermodel van golfpatronen, en verwijst zo naar de inhoud van de projectie en naar de virtuele constructie waaruit de fonteinen bestaan. Dergelijke modellen, wireframes genoemd, worden in de 3dsoftware waarmee bijvoorbeeld game-werelden gemaakt worden, gebruikt om vormen te modelleren, die dan van een identiteit en betekenis worden voorzien door de “projectie” van een huid daaromheen. Het wireframe op de stenen van het kunstwerk bewerkstelligt een sterk trompe l’ oeil effect, waardoor de minimalistische geometrische vormen van de stenen ook lijken te bestaan uit vloeiende rondingen.

ELEMENTEN