VEEL GESTELDE VRAGEN:

Knippert het kunstwerk?

Nee. Het kunstwerk knippert niet, het videobeeld knippert of flikkert niet en is niet stroboscopisch. Er worden vloeiende, vertraagde waterbeelden geprojecteerd

Schijnt het projectielicht bij woningen naar binnen?

Nee. Het projectielicht valt juist alleen op de scherm-elementen. Een adviesbureau heeft het kunstwerk getoetst aan de landelijke richtlijnen en geconstateerd dat er absoluut geen sprake is van lichtoverlast. Een adviesbureau heeft het kunstwerk getoetst aan de landelijke richtlijnen en geconstateerd dat er absoluut geen sprake is van lichtoverlast.Daarbij is het kunstwerk ver van de huizen geplaatst, en zo geplaatst dat de projectiezijden vanaf het Europaplein-West te zien zijn, maar niet vanaf de huizen.

Kan het kunstwerk leiden tot epileptische aanvallen of hoofdpijn ?

Nee. Het kunstwerk knippert niet, het videobeeld is niet stroboscopisch en de gebruikte videotechniek wordt wereldwijd in openbare ruimten probleemloos ingezet..

Is het kunstwerk bedoeld om op te klimmen?

Nee. Het kunstwerk is niet bedoeld om op te klimmen. In het kunstwerk zijn twee hoogteniveaus. Het lage niveau is op zithoogte. Het hoge niveau is te hoog voor jonge kinderen om te beklimmen.

Is het kunstwerk veilig voor spelende kinderen?

Ja. Het kunstwerk is door een onafhankelijk instituut getoetst aan de criteria voor speeltoestellen en veilig bevonden.

Leidt de videoprojectie de weggebruikers niet af?

Nee. De plaatsing is afgestemd met de verkeersdeskundigen van gemeente Amsterdam. Het kunstwerk beneemt geen zichtlijnen. Het kunstwerk verblindt niet. Ook is aard van de beelden niet afleidend of aandachttrekkend: het zijn trage en vloeiende beelden in rustige natuurlijke waterkleuren.

Verdringt het kunstwerk groen?

Nee. Het kunstwerk is ontworpen om de groenfunctie van het park te accentueren. Het kunstwerk bestaat uit 3 onderdelen verspreid over het park, heeft een menselijke maat, en is in bescheiden verhouding tot de omgeving. Tussen de schermen van het kunstwerk wordt gras en begroeiing geplant. De herinrichting van Europaplein-Oost is een vergroening van het plein en plantsoen.

Is het kunstwerk gevoelig voor graffiti?

Nee. Over het algemeen is er veel minder graffiti op kunstwerken, dan op straatmeubilair en muren. Het kunstwerk is voorzien van een coating, waardoor graffiti goed verwijderd kan worden. Het stadsdeel heeft toegezegd graffiti op het kunstwerk meteen te verwijderen. Dit is overlegd met de betreffende diensten.

Kost het kunstwerk niet teveel?

Het kunstwerk kost 212.000 euro. Dat is inclusief het technisch onderhoud.
Het overgrote deel van het kunstwerk wordt gefinancierd door twee belangrijke kunstfondsen, uit budget dat speciaal voor dit soort kunstwerken is gereserveerd. De financiering van het kunstwerk wordt dus maar voor een klein deel betaald door het stadsdeel en gaat dus niet ten koste van andere belangrijke zaken.