VIRTUAL FOUNTAINS

Als wonderlijke pop-ups staan in het groen gietstenen schermelementen, die overdag gebruikt kunnen worden als zitobjecten, maar dat duidelijk niet zomaar zijn. ‘s Nachts wordt op de drie kunstwerken een virtuele werkelijkheid geprojecteerd die een onderliggende laag van de stad toont en die de buurt zijn straatnamen leent: het in Nederland overal latent aanwezige water dat traag door oneindig laagland gaat. Opborrelende, geschaalde en vertraagde beelden van golven, stralen en druppels, gefilmd met het water uit de verbindende rivieren van Europa die zo in Amsterdam samenkomen, staan gekaderd in de ruimte als stille fonteinen waar de parkbezoeker tussendoor en in kan lopen, zonder erdoor nat te worden.

De Virtual Fountain is geen fontein, Virtual Fountains is een BEELD van een fontein. Een fontein waar je in kunt lopen maar niet nat door wordt. Een fontein die geen geluid maakt. Een fontein die in de winter niet wordt afgesloten.